Etiketler

İlgili Yazılar

Bu yazıyı paylaşın!

İş Hayatında İletişimin Önemi Nedir? Nasıl Sağlanır?

İş Hayatında İletişimin Önemi Nedir? Nasıl Sağlanır?İletişim; haberleşme, komünikasyon gibi başka isimlerle de anılabilir. Düşüncelerin, duyguların, bilgilerin, akla gelen her yolla karşı tarafa iletilmesi şeklinde tanımlanabilir. İletişimde; kodlanmış bir mesaj söz konudur ve iletişimi başlatan kişi bu mesajı seçtiği herhangi bir yolla alıcıya iletir. Alıcı, aldığı mesajın kodunu çözer ve iletişim gerçekleşmiş olur. İletişimin evrelerinde, kodu çözen alıcının, geribildirimde bulunması da beklenir; ancak geri bildirim yoksa, iletişim gerçekleşmemiş demek doğru değildir.

Genel hatlarıyla açıklanan iletişimin iş yerinde biraz daha farklı kuralları vardır. İşyerinde, iletişim sırasında uyulması gereken bazı kurallardan bahsedilebilir. İş hayatında iletişimin, daha formel olması beklenmektedir. Çalışanlar arasında, çalışanlar ve müşteriler arasında gibi farklı şekillerde gerçekleşen iletişimin, bilgi paylaşımını eksiksiz gerçekleştirmesi gerekmektedir. İlişkilerin de yanlış yapılan iletişimden olumsuz etkilenmemesi için, fazladan dikkat gerektirdiği ortadadır.

İş Hayatında İletişim ve Önemi

İş Hayatında İletişim ve Önemiİş hayatında iletişim iş odaklı olduğundan, yani maddi sonuçlar doğuracağından; doğru iletişim kurmak zorunludur.

Çalışan-çalışan, çalışan-yönetici, kurum-kurum, kurum-müşteri gibi taraflar arasında gerçekleşmektedir. İletişimin olmaması düşünülemez elbette, ancak yanlış iletişim olasılığı ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır. Doğru, güçlü ve amaca yönelik kurulan iletişim verimi arttıracağından; maddi sonuçlara pozitif katkı sağlayacağından, prestij ve itibar getireceğinden çok önemlidir. Örneğin; aylarca üzerinde çalışılan bir proje, müşteriye sunulurken yanlış anlatılırsa, müşteri değerini bilemeyecek, proje için çalışanlarda boşa çalışmış olacaktır.

İletişim Şekilleri

İletişim Şekilleriİş hayatında, günlük yaşantıda kurulan iletişimden farklı olarak; iş odaklı ve daha resmi şekiller kullanılır. Dürüstlük, saygı; ön planda tutulması gereken değerlerdir.

Yazılı İletişim: Yazılı dendiği için, kağıt ve kalemden başka bir şey düşünmemek yanlış olur. Günümüzde en çok kullanılan yazılı iletişim yöntemi, e-maillerdir. Elektronik veya basılı; her ikisinde de yazılanlar paylaşılmadan önce birkaç kez kontrol edilmeli, hataya yer verilmemelidir. Mümkün olduğunca, yazı ve mail kuralları yazılı olarak belirlenmeli ve tüm çalışanlar bu kurallara uygun şekilde yazılı iletişimde bulunmalıdır.

Sözel İletişim: Herhangi bir ikincil araç kullanmadan, kişiler arasında yüz yüze veya telefon vasıtasıyla olabilir. Önemsenmesi gereken nokta; tarzdır. İçerik ne olursa olsun, iş hayatında kurulan iletişimde pozitif tavır, yüksek veya alçak değil normal bir ses tonu ve hanım/bey gibi saygı ifadelerinin kullanılması gerekir.

Görsel İletişim: Kişiler arasında gerçekleşirken, en çok beden diline dikkat etmek gerekir. Ağzınızdan “Evet” kelimesi çıkarken, beden diliniz ile “Kesinlikle olmaz” diyor olabilirsiniz. Medyada yer alan reklamlar ve metinler de iş hayatında sıklıkla kullanılan görsel iletişimin parçasıdır.

İş Hayatında İletişim Nasıl Sağlanır?

İşİş Hayatında İletişim Nasıl Sağlanır?Bir şirketi ele alırsak ve bu şirketi yaşayan bir tüzel kişilik kabul edersek; bu kişiliği oluşturan unsurları, çok iyi yönetip, kontrol edip, bir bütün halinde hareket etmesini sağlamak gerekir. Bunun en iyi yolu, kurumsal kimlik oluşturmaktır. Kurumsal kimlik oluştuğunda, çalışanlar bu çalışmalarla şekillenen şirket kültürüne uygun davranmaya ve belirlenen şekilde birbirleri ile dış ortaklar ve müşteriler ile iletişim kurmaya başlarlar. Zamanla oturan kurumsal kimlik ile anılmaya, tanınmaya başlayan şirket, birimleri ve bütün olarak doğru iletişimi kurmuş olur.

Kurumsal kimlik çalışmaları, tüm şirketlerde yapılmaya başladığında, önceden belirlenmiş iletişim kuralları olacağından, iş hayatında da doğru iletişim kurulmaya başlanır. İş hayatındaki iletişimin doğruluğu; işlere verimlilik, çalışanlara işe karşı olumlu tutum olarak yansır, bunlardan dolayı da kar hedeflerine daha kolay ulaşılır. Aksi durumda; yanlış iletişim nedeniyle kaybedilen çok değerli zaman, işe karşı memnuniyetsiz ve düşük verimle çalışan elemanlar, birbirleriyle iletişim kuramadıkları için kaçırılan iş fırsatları görülmeye başlayacaktır.