Etiketler

İlgili Yazılar

Bu yazıyı paylaşın!

Yüzme Teknikleri Nelerdir?

Yüzme Teknikleri Nelerdir?Yüzme; spor dalları arasında tüm kas gruplarını çalıştıran ve en fazla kalori yaktıran spordur. Yüzme sporu ile ilgilenen tüm insanlar yüzme sporunun en eğlenceli spor dalı olduğunun da altını çizmekteler. İnsan vücudunun gelişimi üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapan bilim adamları yüzme sporunun insan vücudu üzerindeki etkisini incelediklerinde kas ve kemik gelişimini desteklediğini ortaya çıkardılar. Yüzme özellikle gelişme çağında yapıldığında kasların uzamasına ve kemiklerin sağlam gelişmesine ciddi katkılarda bulunuyor. Hatta boyun hızlı uzaması ve duruş bozukluklarının düzelmesi konusunda da ciddi katkıları olan yüzme insan sağlığı açısından çok faydalı bir spor olduğu görülüyor.

Yüzme bilmeyen insanlar su yüzeyinde duramayacaklarını düşündüklerinden sudan korkmaktadırlar. Ancak su kaldırma kuvveti ile kütlelerin tamamını su yüzeyinde tutacaktır. Özel bir çaba olmazsa da batmak mümkün olmayacaktır. Yüzme öğrenirken uygulanan tekniklerin başında su yüzeyinde durabilmek gelmektedir. Bu yöntemi ayak çırpmak, kulaç atmak ve kulaç atarken nefes tekniklerini uygulayabilmek takip etmektedir.

Doğru Yüzme Yöntemi Nedir?

Yüzmeyi hiç bilmeyen bir insan için yüzme öğrenmek aşamalardan oluşmalıdır. Bu aşamaların ilk sırasında kendi başına su yüzeyinde durabilmek gelmelidir. Ardından ayak çırpmak, kulaç atmak ve nefes tekniklerini kulaç atarken uygulayabilmek gelmelidir.

Su yüzeyinde durmayı başaran yüzme öğrencilerine havuz kenarından tutunarak bacakları doğru teknikle çırpma öğretilir. Doğru yöntemle bacak çırpmak için dizlerin kırılmaması ve bacakların kalçadan hareket ettirilmesi önemlidir. Ayrıca ayakların su yüzeyine çıkmaması gerekir ki su sıçraması oluşmasın ve daha hızlı yüzülebilsin.
Ayak çırpma tekniği öğretilirken ara ara nefes alma teknikleri de uygulanır. Nefes alma tekniği öğretilirken öğrenciler havuzun kenarından tutunur dışarıda nefes alıp suya dalarak nefeslerini su içinde burunlarından verirler. Her dalış ve çıkışta nefes ağızdan alınıp burundan su içerisinde verilir. Bu yöntem sayesinde su yutma ve burundan geniz yoluna su kaçması engellenmiş olur.

Kulaç atma tekniği öğretilirken başta yüzme tahtası ile tek kulaç çalışması yapılır daha sonra da öğrenciye iki kolunu da kullanarak doğru bacak çırpma yöntemi ve nefes tekniklerini uygulayarak kulaç atması söylenir. Kulaç atılırken kollar sırasıyla kafa arkasından doğru dirsek kırılarak çıkarılır ve başın önüne doğru suya daldırılır. Suya daldırılan el su içinde parmaklar kapalı tutularak tekrar çıkarmak üzere geri doğru çekilir. Bu sayede su itilerek su içinde ilerleme sağlanmış olur.

Nefes tekniğini yüzme esnasında uygulamak için kulaç çıkartırken; kulaç çıkan tarafa baş çevrilerek ağızdan nefes alınır ve kulaçla birlikte tekrar suya daldırılır. Suya dalınan anda istenirse nefes tekrar bitene kadar tutulabilir. Ancak sürekli nefes alarak yüzmek en doğrudur bu yüzden ağızdan alıp burundan nefes vererek 2 kulaçta bir nefes alınarak yüzmek en doğru yöntemdir.

Yüzme Tekniği Çeşitleri

Yüzmede temel olarak 4 adet teknik uygulanmaktadır. Yüzme öğrendikten sonra profesyonelleşen kişiler bu yöntemlerin tamamını uygulayarak yüzebilmektedir. Yüzme tekniklerinin çeşitleri; serbest stilde yüzme, sırt üstü durarak yüzme, kurbağalama tekniği ile yüzme ve kelebek stili yüzme şeklinde sıralanmaktadır. Bu stiller arasında en seri yüzme şekli olan teknik serbest stilde yüzmedir.

Yüzme Tekniklerinin Özellikleri

Yüzme tekniklerinin birbirinden farklı olmasının sebebi su içerisinde duruşların ve kulaç atma şekillerinin farklı yapılıyor olmasıdır. Tüm teknikler kas gruplarının en iyi şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Yüzme teknikleri arasında en seri yüzmenin gerçekleştiği ve herkesin yapabileceği teknik serbest stil yüzmedir. Bununla birlikte yalnızca sırt üstü yüzme tekniğinde baş sabit kalır. Diğer üç teknikte de baş nefes alma amacıyla suya daldırılıp çıkarılmaktadır.